De Madonna van Nagasaki


De bedoeling van deze website is de Madonna van Nagasaki op de Wereld Erfgoedlijst van UNESCO te zetten als symbool voor een niet-politiek pleidooi voor wereldvrede en menselijkheid. Het beeldje van de Madonna staat hier niet in zijn context als symbool voor het roomskatholieke geloof. Het beeld symboliseert het lijden van oorlogsslachtoffers en laat zien dat zelfs een religieus object niet gespaard blijft voor het geweld van een gewapend conflict. Bovendien is het de bedoeling dat eventuele financiële inkomsten uit deze campagne te gebruiken voor slachtoffers van gewapende conflicten, in het bijzonder kinderen in oorlogsgebieden overal ter wereld.

De campagje is een activiteit van de Sata Foundation.
Previous Page Next Page
Het lied “Ave Maria” (G. Caccini, arr. G. Brinums) is te beluisteren met toestemming van mw. Inessa Galante en Campion Records.